Нормативні документи

Техніка безпеки та охорона праці

1. Типове положення про службу охорони праці 

2. Типове положення про навчання з питань охорони праці 

3. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

4. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

5. Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

6. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

7. Положення про розробку інструкцій з охорони праці

8. Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти

9. Посадова інструкція учителя

10. Посадова інструкція завідуючого кабінетом 

11. Інструкція з охорони праці на робочому місці для працівників 

12. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 

13. Інструкція з пожежної безпеки в навчальних майстернях, кабінеті школи 

14.  Інструкція користування вогнегасником 

15. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях, кабінеті обслуговуючої праці 

16. Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у майстерні і кабінеті обслуговуючої праці 

17. Інструкція з електробезпеки 

18. Інструкція з охорони праці під час роботи з електропраскою

19.Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом 

20. Інструкція з охорони праці під час роботи на швейній машинці 

21. Інструкція з охорони праці приручному шитті і в’язанні

22. Інструкція з охорони праці при розкроюванні 

23. Правила надання першої медичної допомоги при одержанні травм 

24. Вміст аптечки першої допомоги 

25. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми